2 resultats

D’autoestimes i pervivència

Parlem sovint de la manca de relleu generacional com un dels problemes greus a l’hora de garantir la mínima pervivència d’un model agrari que estigui vinculat a cada realitat territorial. Un model que s’adeqüi a la mateixa escala, amb la […]