El Fòrum Agrícola, un espai de trobada per treballar en el model propi

Amb l’objectiu de treballar per un model agrari propi es va constituir recentment el Fòrum Agrícola, un instrument que cal entendre en el marc del Pla de Gestió de la Candidatura Priorat-Montsant-Siurana a Patrimoni de la UNESCO.

El Fòrum Agrícola és un espai de trobada obert a la participació de tothom i que aplega ja diferents actors, de l’Administració, institucions, entitats, sindicats, empresa privada i particulars.

Bona part d’aquests actors ja havien mostrat el seu interès en establir un espai de trobada com el Fòrum després de la jornada “Per un tros de futur”, celebrada a La Morera de Montsant, en la qual es va abordar la necessària dinamització agrària del Priorat, a través d’eines com un banc de terres o altres formules de gestió encaminades a preservar els efectius i potencial agrari del territori.

De fet, i en relació a aquesta eina, en la torbada de desembre del Fòrum Agrícola ja es van posar sobre la taula experiències en aquest àmbit, com la que lidera la Vinícola del Priorat per evitar la pèrdua i l’abandonament de finques. Amb tot, però, l’establiment d’un banc de terres va ser una qüestió que, per la seva importància, va merèixer capítol a part.

Abans d’entrar-hi amb més detall, cal fer esment en què, al marge d’aquesta eina, la primera reunió del Fòrum va ser molt enriquidora, donat l’interès de les inquietuds, accions i experiències que s’hi van plantejar. Per citar alguns exemples, la diversificació dels conreus amb la incorporació de fruita dolça, l’elaboració d’un pla estratègic per a l’impuls de l’oliver, els plans de conservació de l’espai, la diversitat i el mosaic agroforestal que du a terme el Consorci de la Serra de Llaberia, l’experiència de custòdia agrària iniciada pel Parc Natural de la Serra de Montsant, i propostes de millora de la comercialització de productes locals de qualitat.

Retornant a la qüestió del banc de terres, es van plantejar necessitats bàsiques per a dur a terme amb garanties la iniciativa, com comptar amb un ens que la lideri i la gestioni, que sigui capaç d’identificar les finques i faciliti el contacte entre les parts. A banda d’aquest fet, i d’una òptima caracterització dels cultius abandonats per poder incorporar-los al banc de terres, també es considera crucial la difusió del projecte entre els propietaris i els interessats a treballar la terra, és a dir, una correcta difusió que permeti generar i connectar l’oferta amb la demanda.

Sens dubte, i tenint en compte que la candidatura Priorat-Montsant-Siurana es basa en el valor el paisatge cultural agrícola de la muntanya mediterrània, comptar en el Pla de Gestió amb aquest Fòrum Agrícola, que aplega de manera transversal els diferents actors, és cabdal a l’hora de definir de manera conjunta i consensuada les estratègies i accions, com les esmentades, que han de permetre treballar en un model propi per al territori.

Aquesta entrada s'ha publicat a General. Bookmark the permalink.