Participa Activitats

ACTIVITAT PNMON – Exposició Arqueologia a Montsant. De les darreres poblacions caçadores recol·lectores a l’inici de l’agricultura

cartell exposició

L’estudi de la prehistòria a Montsant es remunta a fa pràcticament cent anys de la mà de Salvador Vilaseca, qui va començar a treballar al Priorat als anys 20 del segle passat, sovint assessorat per aficionats locals. Des de llavors, l’interès arqueològic de Montsant ha conduït a d’altres equips a treballar al territori en els darrers anys, fet que es fa palès en l’augment d’intervencions arqueològiques i descobertes singulars com les realitzades a les Coves del Fem (Ulldemolins) i a l’Hort de la Boquera (Margalef).

De fet, els dos equips de recerca que excaven en un i altre jaciment han comissionat aquest exposició que dona testimoni de les comunitats humanes que van habitar per les coves i balmes de Montsant i expliquen com es va produir la transició de les darreres poblacions caçadores recol·lectores a l’inici de l’agricultura.

La mostra consta de dotze plafons explicatius, dos il·lustracions de recreació de com era la vida quotidiana en cada cova, rèpliques arqueològiques i dos vídeos.

L’exposició ha estat produïda pel Parc Natural de Montsant amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, els CSIC-IMF, la Universitat de Barcelona (SERP) i els Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Organitza: Parc Natural de Montsant
Amb la col·laboració de: Museu d’Arqueologia de Catalunya, UAB, CSIC-IMF, UB (SERP) i Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.