“La sostenibilitat, el model per al Priorat”, jornada de treball i presentació de l’estratègia del Priorat a la Carta Europea de Turisme Sostenible

Aquest passat dimarts, 27 d’octubre, el Castell del Vi de Falset ha acollit l’organització de la jornada: “La sostenibilitat, el model per al Priorat”. L’objectiu d’aquesta jornada era, d’una banda, contextualitzar dins el marc del Pla Estratègic de Turisme de Natura de Catalunya (Pla NaturCAT 2020) la Carta Europea de Turisme Sostenible que s’està treballant a la comarca des de la tardor de 2014 (i en la qual participa el Consell Comarcal del Priorat) i donar a conèixer experiències d’empreses ja acreditades en d’altres espais naturals. De l’altra, es volia fer un retorn a totes les persones del Fòrum Permanent, del Grup de Treball i d’altres interessats en aquest procés i presentar les principals línies estratègiques per al desenvolupament d’un model turístic basat en la sostenibilitat del propi territori del Priorat.

Més de 40 persones, majoritàriament vinculades al sector turístic de la comarca i membres el Fòrum Permanent del Priorat han assistit a les diferents comunicacions, les quals han mostrat molt d’interès en conèixer en qui punt es troba el procés d’acreditació del Priorat i en conèixer aquestes experiències que ja compten amb el certificat.

La jornada ha estat organitzada pel Parc Natural de Montsant en el marc de les jornades tècniques del Pla anual de Tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el suport del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya.

Ha donat la benvinguda als assistents, el Sr. Josep Castelló, regidor de l’Ajuntament de Falset, i ha fet la presentació de la jornada el Sr. Joan Josep Malràs, diputat de promoció econòmica de la Diputació de Tarragona, qui ha posat en valor el Parc Natural de Montsant, destacant la concentració de tres grans parcs naturals en una mateixa demarcació i la necessitat de planificar l’activitat turística en aquests espais naturals.

La primera comunicació, a càrrec del Sr. Xavier Cazorla, consultor en ecoturisme, redactor i actualment secretari tècnic del Pla NaturCAT 2020, ha contextualitzat l’activitat turística i el seu impacte econòmic presentant algunes dades significatives de l’ecoturisme a Catalunya. Així, ha comentat que cada euro invertit en un espai natural té una repercussió de 8,8 euros al territori. A més, ha situat aquesta realitat en el Parc Natural de Montsant i la comarca del Priorat, assenyalant les oportunitats que el desenvolupament d’un turisme de natura significaria pel territori

A continuació, Montserrat Solà, tècnica del Parc Natural de Montsant, i Jaume Salvat, director de projectes del Parc Científic de Turisme i Oci de Catalunya, han fet un resum de les accions realitzades fins al moment vinculades amb el procés d’obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible i han presentant l’estratègia turística definida per al Priorat basada en la sostenibilitat, així com els objectius estratègics i operatius per a desenvolupar-la. També s’han presentat algunes de les accions a les que s’estan comprometent els diferents agents del territori i que estan d’acord amb els principis de la Carta.

Posteriorment, Joan Vaqué, com a representant de Prioritat, ha presentat un vídeo que mostra clarament els valors del Priorat de la mà dels seus habitants. Personatges escollits que transmeten de forma humana i propera el que significa viure i treballar al Priorat i que identifica els productors del sector primari (agricultors, ramaders, etc.) com els jardiners del paisatge prioratí.

La segona part de la jornada ha estat dedicada a conèixer experiències d’altres espais naturals ja acreditats. Abans però, s’ha fet una pausa i s’ha ofert un petit refrigeri basat en productes agroalimentaris del Priorat.

La Sra. Turina Serra, gerent de Turisme Garrotxa, entitat que representa el treball coordinat entre el sector públic de la comarca i el sector privat ha explicat les funcions i organització de l’entitat que estableix el seu pla de treball d’acord amb el pla d’accions que exigeix l’acreditació de la Carta, la qual han renovat ja durant quatre períodes. Turisme Garrotxa ofereix serveis als seus associats i també impulsa iniciatives pròpies de promoció turística de la Garrotxa vinculada, especialment, al Parc Natural de la Zona de la Garrotxa. Aquest Parc Natural, va rebre l’acreditadió de la Carta l’any 2001 i disposa de nombroses empreses ja certificades. Turisme Garrotxa, a més, forma part de l’associació Turebe i del portal “Soy ecoturista”, fet que suposa una promoció a escala internacional d’aquest tipus d’oferta turística.

Finalment, s’ha convidat a dues empreses ja acreditades amb la Carta perquè expliquin què ha significat aquesta acreditació en quant a la millora de la qualitat turística, el seu posicionament en el mercat, el valor positiu en termes econòmics i socials que els hi ha reportat, etc. Pel que fa a la representació empresarial, ha assistit el director de l’Hotel La Perla, d’Olot, el Sr. Francesc Coll, gran defensor de l’acreditació i qui ha subratllat els beneficis en quant a gestió i millora del producte que li ha ofert aquest certificat permetent, per exemple, que el seu establiment passés de ser una marca blanca a oferir un producte diferenciat. Per la seva banda, el Sr.Nacho López, d’EduCa Viladrau, una empresa de turisme i serveis ambientals que ha obtingut l’acreditació vinculada al Parc Natural del Montseny recentment, ha destacat la transcendència de la Carta en quant al treball conjunt que permet entre els diferents agents del territori i ha posat exemples de modestes accions que poden contribuir al desenvolupament sostenible del turisme.

L’acte de cloenda ha estat a càrrec de la Sra. Neus Miró, coordinadora del Parc Natural de Montsant, qui ha volgut destacar la necessitat d’implicació i, sobretot, el compromís de tots els agents tant públics com privats de la comarca per tirar endavant aquets projecte. També ha tornat a insistir que la Carta Europea de Turisme Sostenible del Priorat és sobretot una eina de planificació de l’activitat turística i un mètode de treball basat en la participació del propi territori. La Carta, és, en definitiva, el vehicle aglutinador de les iniciatives individuals dels agents de la comarca i de les polítiques públiques en matèria de desenvolupament turístic que ha de ser guiat per una mateixa línia estratègica vinculada a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del Priorat.

Aquesta entrada s'ha publicat a General. Bookmark the permalink.