Actualitat Notícies

Comunicat sobre la derogació del decret que regulava els procediments administratius per la implantació de les centrals eòliques i fotovoltaiques

foto d'un camp florit

Des de PRIORITAT, entitat que aglutina el teixit social, econòmic i cultural del Priorat entorn als valors del paisatge cultural del Priorat i que neix l’any 2007 amb l’objectiu de tirar endavant la candidatura a paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània, veiem amb preocupació la derogació del Decret 147/2009 que regulava els procediments administratius per la implantació de les centrals eòliques i fotovoltaiques a Catalunya.

Centrar la responsabilitat de l’endarreriment de la implementació de l’energia eòlica a Catalunya en aquest Decret és falsejar una realitat que és més complexa, i en cap cas es pot utilitzar l’emergència climàtica com excusa per dur a terme qualsevol actuació al territori. El debat sobre la implantació de les energies renovables s’hauria d’emmarcar en un de més global sobre el model energètic que, a part de tenir en compte la font, ha de posar damunt la taula, primer de tot l’estalvi energètic, l’eficàcia i l’eficiència del model; la distribució territorial, per tal d’acostar el lloc de producció del lloc de consum;  l’aposta per petites centrals que combinin les diferents fonts renovables i la propietat de les centrals, per evitar massificacions que responen a interessos purament econòmics. En aquest sentit, la idoneïtat de l’emplaçament, de l’adequada implantació territorial, així com de l’afectació ambiental i paisatgística, també hauria de prevaler per sobre de l’oportunitat de negoci dels promotors, sovint grans companyies, que ocupen d’una forma abusiva els espais més fràgils del país. Per tot això, la transparència i participació real, a l’hora de definir el model energètic del país, hauria de ser una prioritat més enllà de qüestionaris virtuals del tot insuficients.

En aquest sentit, des de Prioritat demanem la paralització de la de la nova central eòlica del Vedat del Pany als termes municipals de Duesaigües i Riudecols i de tots els projectes al voltant de les muntanyes de Puigcerver, les Valls del Cortiella i la Garrantxa, per la seva afectació al projecte d’inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO de la candidatura Priorat-Montsant-Siurana com a paisatge cultural agrari de muntanya. Si aquesta candidatura té el suport del govern de la Generalitat, no es poden autoritzar actuacions que contradiuen el Pla de Gestió que han signat totes les instàncies implicades, des de la comarca fins a la Generalitat i el govern de l’Estat.

La transició energètica i ecològica, desitjada i necessària, no pot servir d’excusa per seguir  models d’implantació eòlica com el de la Terra Alta, una comarca que sentim pròxima, i no tan sols geogràficament sinó perquè molts dels valors que defensem al Priorat també hi són ben presents, així com a tants altres llocs del país. Des de Prioritat no ens cansarem de demanar al nostre govern que doni suport actiu i potenciï els territoris i les iniciatives de la seva gent per fer valdre els recursos propis i aprofundir en el seu aprofitament sostenible i perdurable en el temps, que al final és la garantia per generar l’autoestima per viure amb futur del que som i el que fem.

Postulant-nos per la necessitat de racionalitzar el consum elèctric i la seva xarxa de distribució, volem posar en valor el cost paisatgístic i ambiental que representa la implantació eòlica massificada a les comarques del sud de Catalunya, i apel·lem a la solidaritat de tot el país per afrontar un repartiment just de les fonts d’energia renovables, pel tancament de les centrals nuclears i per fomentar l’autoconsum en front de la poderosa indústria energètica que domina les polítiques actuals.

El Priorat, 28 de novembre de 2019