Actualitat Notícies

El Priorat acull per sisena vegada el workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània

Cartell del workshop Paisatges Agraris de la Muntanya

Aquesta setmana (9-12 de juny) té lloc el 6è workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània centrat en la diversitat i els valors paisatgístics de la comarca del Priorat. El workshop, organitzat pel màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni (Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona) i Prioritat, planteja una lectura integrada dels conceptes patrimoni cultural i patrimoni natural a partir de la proposta d’actuacions i projectes d’intervenció i gestió en el paisatge.

Durant els cinc anys precedents, els estudiants han treballat en l’inventari de la forma urbana i la seua relació amb el paisatge agrari immediat. Aquesta documentació s’incorporarà al dossier de candidatura.

Els treballs que sorgiran dels tallers d’enguany s’enfoquen a l’obtenció d’informació que ha de ser útil per a la redacció del Pla de Gestió, que acompanya el dossier de candidatura i que garanteix a la UNESCO el compromís del territori per gestionar enraonadament el seu paisatge. Aquest Pla de Gestió s’està treballant des de Prioritat i coordinat per l’Observatori del Paisatge, gràcies a un conveni signat per aquest organisme i la Diputació de Tarragona.

Concretament, els estudiants enguany analitzaran les normatives existents en l’àmbit municipal, a partir de la tria de 8 pobles representatius de la diversitat de tipologies. Es tracta de destriar les incoherències o contradiccions, si n’hi ha, detectar encavalcaments i buits entre les diferents figures de gestió que afecten aquests municipis.

El 6è workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Priorat, la Universitat Rovira i Virgili i l’ajuntament de Falset.