Actualitat Notícies

Jornada Fòrum de cultura

Jornada Fòrum de Cultura

El fòrum de Cultura del Priorat el componen persones a títol individual o en representació d’associacions culturals de la comarca d’àmbits culturals diversos (art visual, literatura, música, dansa, cultural popular, etc.). Promou la reflexió sobre la cultura pròpia i la seva dinamització i també treballa en la coordinació i difusió de les activitats impulsades des de Prioritat-Montsant-Siurana.  

Aquest any 2022 es va reprendre la trobada anual presencial amb tots els membres del fòrum a la Cartoixa d’Escaladei el dia 22 de maig amb un triple objectiu: primer intercanviar experiències amb projectes culturals del món rural dins el marc de la creació contemporània, el patrimoni històric i etnològic, i el món audiovisual; segon debat sobre el futur del fòrum i la seva dinamització; i finalment oferir un espai on els membres del fòrum poguessin mostrar les seves propostes al públic assistent. Hi van assistir 50 persones.