La candidatura

El procés de candidatura a la UNESCO implica un seguit de requisits, l’acompliment de protocols –tant acadèmics com institucionals– i un compromís de gestió per al territori que es presenta. Des de PRIORITAT es planifiquen i coordinen les tasques relacionades amb el procés de candidatura, amb les implicacions i suports necessaris en cada etapa.

La Llista del Patrimoni Mundial reconeix els béns que la UNESCO  considera que tenen un valor universal excepcional en base a criteris específics per a cada categoria. La categoria de “paisatges culturals” inclou aquells espais que il·lustren  de manera excepcional la interacció entre l’home i la natura al llarg de la història.

El nostre paisatge representa de manera excepcional aquesta interacció en un espai mediterrani de terra endins. I  té una diversitat, una complexitat, una nitidesa i una dimensió immaterial, mantingudes al llarg de la història i vives encara avui, que el fan mereixedor del reconeixement de la UNESCO

La inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial implica el reconeixement dels valors patrimonials propis a escala mundial. És a dir el reconeixement internacional de la vàlua d’un model agrícola, que sap harmonitzar la tradició agrària de la Mediterrània encara viva, i la innovació i creativitat amb projecció de futur.

El reconeixement de la UNESCO suposa la difusió d’aquests valors i, de retruc, dels productes i serveis que s’hi relacionen. I comporta  efectes dinamitzadors derivats de la major difusió i valoració d’un territori i tot el que s’hi relaciona.

L’efecte més important, però, és l’augment de l’autoestima i per tant de la voluntat de fer valdre el recursos propis i aprofundir en el seu aprofitament sostenible i perdurable en el temps. I conseqüentment, treballar  per a fer-los conèixer i valorar tant internament com externament.

Aquest projecte, en el Priorat neix i es nodreix, des de l’inici i en el seu desenvolupament, de la societat civil.  Això representa un cas excepcional en la gènesi i la formulació de la candidatura, cosa que ens beneficia de cara a la UNESCO, que  valora especialment la implicació de les comunitats ens aquests processos.

Aquesta característica, també representa una feina continuada per part dels impulsors de la candidatura, en diferents nivells:

—Explicació i difusió interna a la societat prioratina (persones, empreses, entitats), per aconseguir implicacions, participació activa dels diferents col·lectius.

—Establiment de complicitats i d’acords de col·laboració amb el món acadèmic i dels diferents especialistes (realització d’estudis, workshop, col·loquis. etc)

—Suport, reconeixement i implicació de les institucions i dels representants polítics des de l’àmbit local al nacional i internacional.

Per assolir aquests objectius de difusió, implicació i compromís amb els valors del projecte, ens cal un pla de comunicació, que ens permeti establir  els fonaments i els mecanismes, activitats, publicacions, etc, que ens permetin avançar en cada etapa del procés.

Finalment, i com a tasca fonamental, cal fer els estudis i les recerques exhaustives de la documentació existent sobre la comarca, per elaborar els materials necessaris per poder redactar el dossier de candidatura, seguint el guió definit i ben estructurat per la Convenció del Patrimoni Mundial.