Prioritat, primera entitat catalana a unir-se a CivilScape

Prioritat s’ha unit recentment a la xarxa europea CivilScape, una associació internacional integrada per entitats de la societat civil que dediquen la seva tasca a la protecció, gestió i ordenació del paisatge, seguint els principis del Conveni Europeu del Paisatge (CEP), aprovat a Florència el 20 d’octubre del 2000. Amb la seva adhesió, Prioritat ha passat a ser la primera associació catalana que s’integra a CivilScape.

La secció “Membres” del web de CivilScape dedica un espai a Prioritat i recorda que, nascuda el 2007, l’entitat aglutina el teixit socioeconòmic i cultural del Priorat entorn als valors del paisatge cultural del Priorat, amb l’objectiu de tirar endavant la candidatura a paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània i aconseguir la inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. També fa esment al suport polític i acadèmic amb què compta l’entitat, així com al fet que els valors que sustenten l’entitat i el projecte de candidatura marquen la pauta dels pilars bàsics que han de fonamentar el model propi de desenvolupament socioeconòmic per a la comarca.

CivilScape

CivilScape és una xarxa que crea i promou la cooperació entre entitats de la societat civil que dediquen la seva tasca al paisatge en diferents parts d’Europa, alhora que busca la col·laboració amb les administracions i altres agents vinculats amb el paisatge.

CivilScape parteix de la definició de paisatge del CEP, és a dir, una àrea el caràcter de la qual és el resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i/o humans. El CEP s’aplica a tot el territori europeu i abasta els espais naturals, rurals, urbans i periurbans. Inclou els espais terrestres, les aigües interiors i les marítimes.

També fa referència tant als espais que podem considerar singulars com als paisatges quotidians i, fins i tot, als paisatges degradats. El Conveni també afirma que el paisatge és una part essencial de l’entorn de les poblacions, expressió de la diversitat del seu patrimoni cultural i natural, i fonament de la pròpia identitat.

Aquesta entrada s'ha publicat a General. Bookmark the permalink.