Un projecte de país

La candidatura que presentem com a paisatge cultural il·lustra un territori que va més enllà del perímetre físic estricament delimitat i exemplifica uns valors immaterials, de coneixements i pràctiques que esdevenen paradigmàtiques d’un patrimoni compartit.   Un paisatge agrícola, viu i dinàmic com el nostre aporta elements i ingredients primordials al patrimoni català en general.

El projecte del Priorat, com a paisatge cultural agrícola viu i dinàmic, és un projecte de país tant pel que esmentàvem com també perquè, en l’àmbit internacional, inscriure un paisatge cultural agrari mediterrani en la llista del Patrimoni Mundial suposa per Catalunya, una extraordinària visibilitat i promoció i, alhora, significa, mostrar al món tres aspectes en els quals Catalunya vol ser capdavantera i referent:

1_L’actuació en l’estudi, la catalogació i la gestió del paisatge en relació a processos de planificació i desenvolupament  territorial.

2_La vitalitat i viabilitat d’un model socioeconòmic sostenible i d’una producció agrària d’excel·lència dels ingredients primordials a la base de la dieta mediterrània i de la cuina del país (oli, vi, fruita seca…).

3_El protagonisme en les noves estratègies geopolítiques mediambientals i agroalimentàries mediterrànies.

Suposa, també, una voluntat inequívoca de significar-se en el compromís amb la terra, amb l’agricultura, amb la biodiversitat i la sostenibilitat, amb les comunitats i els paisatges agrícoles, amb l’equilibri territorial i amb una de les components essencials de l’univers i de la cultura del Mediterrani a la qual pertanyem i contribuïm: el seu paisatge cultural agrari i alimentari.

És una iniciativa territorial ambiciosa, de futur i que compta amb l’ampli consens cívic (aglutinat des de PRIORITAT) i del suport polític nacional: a més del vistiplau de la Generalitat, i la declaració de suport del Parlament de Catalunya i l’acord de la Diputació de Tarragona, comptem amb les adhesions a favor d’ajuntaments com el de Tarragona i de Reus.

També el món acadèmic, d’universitats i institucions (Universitat Rovira i Virgili, Màster de gestió de paisatge de a Universitat Autònoma, Observatori del Paisatge, Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, Fundació el Solà, etc) dóna suport al nostre projecte,  amb la implicació d’especialistes i amb convenis de col·laboració encaminats a fornir els estudis que han de fonamentar els arguments del dossier de candidatura.