Una candidatura viable

La inclusió del Priorat com a paisatge cultural amb la candidatura “Priorat-Montsant-Siurana, paisatge agrícola de muntanya mediterrània” a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO és un projecte absolutament factible. El rigorós procés d’anàlisi i recerca seguit fins avui i l’avaluació que els experts del Consell Assessor del Patrimoni del Departament de Cultura n’han fet,  ens porta a afirmar que és del tot viable respondre amb garanties i solidesa als requisits formals de la UNESCO

D’altra banda, un altre factor a tenir en compte és el fet que en el conjunt de la llista del Patrimoni Mundial, els paisatges culturals són una classe poc representada (83 paisatges culturals d’un total de 936 béns inscrits), i encara ho són molt menys els paisatges estrictament agraris. El Mediterrani és el paradigma del paisatge agrari i alimentari. Un paisatge com el Priorat, viu i dinàmic, que s’alimenta de tradició i innovació i que representi l’exemple del paisatge de la muntanya d’aquest univers civilitzador té moltes possibilitats de  ser inscrit.

El Mediterrani és avui una gran marca cultural, amb un fort reconeixement internacional. El Mediterrani és reconegut i percebut com un dels grans gresols culturals i civilitzadors de la humanitat. Tot allò que fa referència culturalment al Mediterrani té en certa manera atorgat, de sortida, un aval de qualitat i solidesa.  El fet, a més, que en l’àmbit de la Convenció per a la Salvaguarda del patrimoni cultural immaterial (UNESCO, 2003) quatre estats mediterranis (Espanya, Grècia, Itàlia i Marroc) hagin assolit (2010) la inscripció de la Dieta Mediterrània en la llista del Patrimoni Cultural Immaterial Mundial,  no fa més que reforçar les possibilitats de la candidatura del Priorat-Montsant-Siurana. No oblidem que la dieta mediterrània neix a la terra amb l’agricultura i és l’expressió del saber i la creativitat agrícola mediterrània.

 

Aquesta entrada s'ha publicat a General. Bookmark the permalink.