Els valors del territori

El projecte de la candidatura com a paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània es fonamenta en uns valors que donen sentit a una visió transversal en la manera d’entendre la planificació d’un territori.

Quins són aquests valors?

 

VALORS INTRÍNSECS ALS PAISATGES CULTURALS:

El valor d’un paisatge que mostra un patrimoni (pobles, espai agrari, camins, pedra seca, etc.) conservat amb una nitidesa excepcional i amb un sentit de lescala, la dimensió i la mesura.

El valor d’un paisatge que, essent herència d’una història agrícola que l’ha dibuixat, segueix tenint de protagonista aquesta activitat, la més emblemàtica del territori, que exemplifica la relació íntima i insegregable entre cultura i natura.

El valor d’un paisatge cultural dipositari d’un patrimoni immaterial (tradicions, costums, celebracions, espiritualitat, etc) fortament relacionat amb la vida agrícola, amb el sentit del lloc i la identitat territorial dels seus habitants.

 

VALORS ASSOCIATS AL  PAISATGE CULTURAL “PRIORAT-MONTSNT-SIURANA”:

1. Fomentar un model de desenvolupament sostenible basat en els recursos endògens, la preservació de la diversitat, l’autenticitat i les relacions de proximitat.

2. Seguir apostant en l’àmbit de l’activitat productiva per la superació de la dicotomia tradició/innovació, fent que l’harmonització d’aquests dos enfocaments sigui un puntal  bàsic i identificador dels nostres productes i de la nostra manera de fer.

3. Integrar el paisatge com a eix aglutinador  en el plantejament de les estratègies de la producció agrícola d’excel·lència i dels serveis que s’hi relacionen.

4. Incentivar el “Bottom up”. Potenciar el dialeg entre les persones per debatre i elaborar propostes en l’àmbit de la planificació estratègica del territori  i així aglutinar i potenciar el talent de les persones que s’impliquen en el procés.

En definitiva, situar el valor del paisatge cultural com a eix vertebrador de tots i cadascun dels plantejaments, elements i processos que han de conformar el model de desenvolupament socioeconòmic  i cultural d’un territori que vol esdevenir un referent i un exemple de futur per als territoris agrícoles de la mediterrània de terra endins.


 

 

 

Aquesta entrada s'ha publicat a General. Bookmark the permalink.

Deixa un comentari