Blog

Febrer de 2014 / HOMENATGE AL JULI I ALS 30 ANYS DEL RESTAURANT “EL CAIRAT”

UN VI PER AL JULI I PER AL PRIORAT

El Juli, quan encara no es parlava del Priorat com es parla ara, ja estava treballant per una manera de fer i d’entendre aquest bocí de món que és la nostra comarca.

El Juli no era cap visionari sen-se fonament. Treballava amb la seua manera única de ser i de fer, amb el seu posat entre murri i capficat, amb un humor esmolat i amb conviccions arrelades. I amb un rigor per la feina, de la mateixa categoria que el resultat que en sortia, que tots hem pogut tastar.

El Juli, com ho fa la Mercè, ara treballaria amb els homes i dones del Priorat en aquest projecte que ens dignifica com a persones i com a comunitat.

Per això, per contribuir a fer-lo possible, la Mercè ha volgut que aquest vi en record al Juli, fos una aportació a PRIORITAT.

Gràcies al dos!

merce_homenatge_1vi_homenatge_1

merce_homenatge_3