PRIORITAT és una associació sense ànim de lucre, d’abast comarcal, que aglutina persones, entitats, institucions i empreses i que neix de la voluntat d’una part de la societat prioratina de treballar per la implementació d’un model territorial just i equilibrat. Un model que posa en el centre la noció de paisatge entès com a “rostre del territori” com allò que ens mostra el resultat de la interacció entre comunitats i territoris. I un model que planteja una gestió enraonada i global d’aquest paisatge, en tant que eix transversal que implica a tota la societat prioratina. En aquest context s’emmarca el projecte de candidatura del paisatge cultural agrari del Priorat a Patrimoni Mundial.

Els valors que sustenten l’entitat i el projecte de candidatura marquen la pauta dels pilars bàsics que han de fonamentar aquest model territorial sorgit des de la mateixa la comarca, amb la voluntat d’esdevenir un model de cogestió responsable entre les comunitats i les administracions . El procés de candidatura a la UNESCO comporta un seguit de requisits, especialment acadèmics, per a demostrar la vàlua de la proposta, l’acompliment de certs protocols institucionals ben definits, i un compromís explícit de gestió respectuosa aplicat al territori que es presenta. Des de Prioritat es planifiquen i coordinen les tasques relacionades amb el procés de candidatura, amb les implicacions i suports necessaris en cada etapa, amb la voluntat de generar un veritable projecte territorial col·lectiu.

Objectius

Segons els estatuts fundacionals els objectius de l'entitat son:

Impulsar, coordinar i gestionar les actuacions necessàries per presentar, a la UNESCO, la candidatura de la comarca del Priorat com a paisatge cultural patrimoni de la humanitat.

Donar suport a totes les actuacions encaminades al reconeixement del valor patrimonial del paisatge cultural de la comarca del Priorat.

Vetllar per la preservació d’aquest valor patrimonial i per la gestió respectuosa d’aquest patrimoni. Promoure i donar suport a activitats que ajudin a consolidar un model de desenvolupament que garanteixi aquests valors, en col·laboració amb totes les persones, entitats i institucions d’àmbit comarcal i d’altres àmbits.

Treballar en col·laboració amb totes les persones, entitats i institucions d’àmbit comarcal i d’altres àmbits, per fer possible viure dignament al Priorat mantenint els valors tradicionals que l’identifiquen: la pagesia, la petita escala, la diversitat, les relacions de proximitat i el paisatge.

Línies estratègiques

1

Aprofundir en el coneixement conscient i dinàmic de la forta identitat territorial, a partir de la identificació, l’estudi i el reconeixement dels valors i atributs que la configuren.

2

Fomentar l’autoorganització, la coordinació i la cooperació per garantir una governança participativa i eficient, tant a l’àmbit social com en el polític, així com en la seva interrelació.

3

Consolidar i implementar un model territorial integral propi i transversal.

Antecedents

PRIORITAT neix de la voluntat d’una part de la societat prioratina de treballar de manera proactiva per la preservació del paisatge i la seua gestió enraonada.

Els primers anys del segle XXI a la comarca es va generar un debat, que s’originà a partir dels projectes de centrals eòliques que omplien les nostres serres d’aerogeneradors. Aquest debat posava al centre la consideració del valor del nostre paisatge i com aquest valor podia ajudar-nos a proposar un model territori de futur.

El manteniment del debat, més enllà d’haver aturat aquests projectes i altres també agressius, va provocar, en certa manera, que es passés d’una actitud reactiva, de reacció en front de les agressions, a una proposta d’actuació en positiu, que es materialitza i s’articula al voltant de PRIORITAT i la gestació de la candidatura UNESCO a patrimoni mundial.

Cronologia

2007

Assemblea fundacional de Prioritat

2011

Constitució de l’equip de redacció del dossier de candidatura.

2011

Moció de suport de la Diputació de Tarragona

2010-2019

Organització de 9 Workshops anuals amb estudiants del Màster de gestió de paisatge de la UAB

2012

Interior de paisatge documental que dona veu al projecte de candidatura i a Prioritat. Premi Festival Most

2012

Declaració del Parlament de suport a la candidatura i aprovació de la Generalitat de Catalunya

2014

Inscripció Llista Indicativa al Consejo del Patrimonio Histórico.

2014

Creació Taula de candidatura (Prioritat-Consell Comarcal-DIPTA) i posada en marxa de l’Oficina del Paisatge

2017-2019

Presentació dossier de candidatura.

2017-2019

Dia del Paisatge (tres edicions)

2017

Signatura del “Manifest d’Escaladei” i del Sistema de Gestió del paisatge del Priorat (cap. 5è del dossier UNESCO)

2019

Simposi Paisatge Agricultura i dona

2019

Retirada estratègica de la candidatura. Baku.

2020-2021

Pandèmia i reorganització de l’entitat.

2021

Impuls de l’acord sobre la implantació d’energies renovables.

2022

Cap de setmana amb els membres de la Junta “ Jornades d’intercanvi de coneixements”

2022

Rellançament de la candidatura

Organització

És el màxim òrgan decisori de l’entitat és l’Assemblea formada per tots els socis, que aprova la memòria i el pressupost anual, així com totes les decisions estratègiques importants.

És l’espai de trobada dels socis que, més enllà de les assemblees anuals o extraordinàries, vulguin aportar, de manera puntual o continuada, propostes, accions, generals o a través dels fòrums, comissions, etc. O que vulguin aprofundir en el coneixement de la dinàmica de l’entitat i dels seus objectius, a mitjà i llarg termini. Una vocalia de la Junta s’encarrega de la coordinació d’aquest espai que es vol dinàmic i proactiu.

Formada per 12 membres. 2 vocals representatius (DOQ Priorat + DO Montsant) + 10 vocals socis.

S’ocupa del desplegament dels acords de l’assemblea i de la gestió del dia a dia de l’entitat en tots els àmbits de la seua actuació. Es reuneix un cop al mes i la seva acció s’organitza en comissions de treball.

Composició de la junta actual:

 • President: Joan Vaqué
 • Vicepresident: Pau Sabaté
 • Secretari: Mike Holt
 • Tresorera: Lurdes Just
 • Vocals: Joan Asens, Sara Pérez, Júlia Viejobueno, Susanne Schmelzer, Mireia Vilamala, Rosa Subirats, Salustià Álvarez, (en representació de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat), Pilar Just (en representació de la Denominació d’Origen Montsant).
 • Personal tècnic: Carme Parès

Comissió de coordinació de junta

Treballa el dia a dia per presentar a la Junta els temes que cal desenvolupar, preparar les reunions i donar comptes als socis. Formada per Presidència, Vicepresidència i secretaria i l’equip tècnic.

Formades per socis interessats en un tema o àmbit concret i que s’ocupen de formular i tirar endavant propostes concretes. És mitjançant el Consell de Socis que es detecten els socis que puguin estar interessats en formar part d’alguna comissió de treball. Les comissions de treball s’organitzen de forma autònoma i presenten les seves propostes a la Junta perquè les validi i en decideixi la seva implementació.

De moment, i sense perjudici de què se’n puguin crear d’altres, s’han constituït les següents comissions de treball:

Comissió Itinerància

S’ocupa de promoure la difusió dels valors de paisatge cultural del Priorat als pobles de la comarca a partir de les propostes concretes que van sorgint a cada etapa (exposicions, sessions participatives, etc.). Ex. La exposició “Habitar”

Comissió Pla Director Urbanístic

Vetlla per la definició d’un urbanisme que respecti els valors de la candidatura mitjançant l’aportació de propostes per a un PDU per al Priorat

Comissió de candidatura

Treballa els continguts del dossier de la candidatura.

Comissió de Comunicació

Estructura i coordina la comunicació interna i externa de l’entitat.

Comissió recursos hídrics

Vetlla per la gestió sostenible dels recursos hídrics de la comarca, especialment en relació amb la problemàtica del riu Siurana.

Comissió energètica

Treballa per una bona implementació de l’acord comarcal sobre la implantació de les energies renovables al Priorat i altres aspectes de la gestió energètica.

Els Fòrums són espais de participació i debat d’àmbit sectoria. Son oberts a totes les persones i entitats que hi vulguin participar. Són part indispensable del Sistema de Gestió del Paisatge Cultural Priorat-Montsant-Siurana que neix amb la candidatura UNESCO. Prioritat n’és un dels principals impulsors i dinamitzadors, en tant que espais que han de garantir la implicació de la comunitat en la governança territorial que es proposa.

 • Fòrum de cultura
 • Fòrum d’ensenyament
 • Fòrum d’Agricultura
 • Fòrum de Turisme

Socis i col·laboradors

A

B

C

D

E

F

G

H

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

 • Abella Solà, Marta
 • ACUSTIC CELLER S.L.U.
 • Adzerias Saperas, Montserrat
 • Agricola de Porrera SCCL
 • Agricola Falset-Marçà i SC Afalma, SCCL
 • Agrobotiga l’Abadia-Laia de Salas
 • Ajuntament Bellmunt
 • Ajuntament Cabaces
 • Ajuntament Capçanes
 • Ajuntament Cornudella de Montsant
 • Ajuntament Falset
 • Ajuntament Gratallops
 • Ajuntament Guiamets
 • Ajuntament la Figuera
 • Ajuntament la Morera
 • Ajuntament la Vilella Alta
 • Ajuntament la Vilella Baixa
 • Ajuntament Marçà
 • Ajuntament Masroig
 • Ajuntament Molar
 • Ajuntament Poboleda
 • Ajuntament Porrera
 • Ajuntament Pradell
 • Ajuntament Torre de Fontaubella
 • Albiñana, Ricard
 • Alcover Jofre, Antoni
 • Alentorn Torné, Jordi
 • Aleu Aragonès, Roger
 • Alvaro Palacios, SL
 • Arribas, Alfredo
 • Asens Masdeu, Joan
 • ASSOCIACIO CULTURAL INTEGRADORA PRIORATINA Carrasclet
 • Associació d’Albarca “El Montsant” (TRESORER RAMON VILALTELLA)
 • Associació de propietaris veins i amics de siurana
 • Associació de veïns Casal Capçanenc
 • Associació Excursionista de Cornudella de Montsant
 • Associació Poboleda Vins
 • Audí Ferré, Pere
 • Barceló Brull, Teresa
 • Barceló Nolla, Jaume
 • Bargalló Grau, Eva
 • Bargalló Rius, Ramon
 • Barrientos Domènech, Sergi
 • Bas, Xavier i familia
 • Batllevell , Paco -Calaix de Sastre
 • Beltran Bargalló, Jordi
 • Beltran Bargalló, Josep Mª i Anguera Guerola, Maria
 • Biarnau Abadia, Anna
 • Biarnau Mauri, Josep
 • Blay Boqué, Jordi
 • Borras Miquel, Josep (CELLER MAS DE LES VINYES)
 • Bru Lecha, Antoni – Celler de l’Aspic
 • Burgos Iborra, Salvador i Porta, Conxita
 • Ca la Monica (Josep Rofes)
 • Ca la Viola-Enriqueta Muntané i Barceló
 • Castan Estivill, Josep Mª
 • Celler Coopertiu Cornudella, SCCL
 • Celler Joan Simó (Fanny Frigola)
 • Celler Masroig i Secció Crèdit, SCCL
 • Celler Vendrell Rived
 • Celler Vermunver
 • Cellers Sant Rafel SL (Pilar Just)
 • Cellers Scala Dei, SA
 • Centre d’Estudis del Priorat-Eduard Barceló
 • Centre de documentacio del patrimoni i la memoria (Carrutxa)
 • Centre Quim Soler, la literatura i el vi
 • Clos i Terrasses España S.L.
 • Clos Mogador
 • CLUB EDITOR 1959 S.L.U.
 • Coll Ferré, Josep Maria
 • Consorci de la Serra de Llaberia
 • Cooperativa Celler de Capçanes
 • Correa Secall, Miquel
 • Cortadelles i Bacaria, Àngel
 • Cots Montlleó, Josep Mª
 • CRDO Montsant
 • CRDOQ Priorat
 • Cugat Sola, Laura
 • De Salas Willliams, Joan
 • Del Rio Mateu, Jesús _ Mas de l’Abundància
 • Domenech Jordà, Jaume i família
 • Domenech Jordà, Jordi
 • Domingo Basora, Joan i Mateu, Mercé
 • Domingo, Montserrat
 • Dunyó Esteve, Fabiola
 • Duran Sánchez, Eduard / Vilà Bigordà, Isabel
 • El Xalet del Priorat – Hotel Abadia del Priorat SLU
 • Enotopos SL-Celler Mas d’En Blei /Jordi Torrella
 • Escoda Pedrol, Fina
 • Escudé Güell, Eva
 • Esteller, David
 • Estrems Aragonés, Núria; Ponti, Oriol
 • Estrems Vidal, Anna
 • Fàbrega Sabaté, Damià
 • Família Aragonès- Boncompte
 • Família Cabós-Josa (Carles Xavier Cabós Carvajal)
 • Família Garcia-Barberà
 • Família Grosche Rovira
 • Familia Nin Ortiz S.L.
 • Ferrer Bobet, SL
 • Folch Aguiló, Josefa
 • Fonts Guzman, Gerard
 • Forns Fernandez, Victòria i Fuentes Gassó, J,Ramon
 • Fort Carracedo, Josep Maria
 • Garcia Barberà, Maria
 • Gasull Roi, Isabel
 • Giné Benaiges, Laureà
 • González Escoda, Josep
 • Gonzàlez i Virós, Itziar
 • Grau Bella, Claustre
 • Grifol Clar, Antònia i Margalef Pelejà, Toni
 • Guerola Vernet, Tere
 • Hatero, Albert
 • Hidalgo Albert, SL
 • Holt, Mike i Schmelzer, Suzzane
 • Hotels Priorat, SL
 • Joan Ametller S.L.
 • Just, Lurdes i família
 • La Conreria d’Scala Dei
 • Lacome, Sophie
 • López Guzmán, Josep Anton
 • López Martínez, Pilar i Barjuan Sanz, Josep
 • López-Monné, Rafael
 • Macip Simó, Jonàs
 • Martí Cots, Jordi
 • Martí Font, Jordi
 • Mas Martinet SL
 • Mas Perinet S.L.
 • Masip Vidal, Agustí
 • Mestres Vizcaino, Ferran
 • Miralves Simó, Manel
 • Molí de l’oli. Miró, Ferran i Cubells. Neus
 • Montsant Natura SL /VÍCTOR
 • Morral Nadal, Núria i Piera Pallàs, Eduard
 • Nadal Roquet-Jalmar Montserrat
 • Navarro Bertran, Berta
 • Niubó Tur, Joana
 • Nolla Aguilà, Joaquim
 • Orensanz Pi, Toni i Bartolome, Montse
 • Orto vins, SCP
 • Pallejà Català, Xavier
 • Pallejà i Sedò, Eduard
 • Palomar, Salvador
 • Parc Natural de la Serra de Montsant
 • Pascual i Garsaball, Roger i Familia
 • Pellejà Pujol, Isabel
 • Pellejà Pujol, Montserrat
 • Pellicé, Quima
 • Pérez Verdú, Josep Lluís
 • Peris Romero, Xavier
 • Peris Vellvé, Josep Maria
 • Peyrí, Gemma. Mas Ardevol
 • Pino Vandellòs, Rafel
 • Polo Bordonava, Enric
 • Pons Altès, Josep Mª i Giménez, Carme
 • Populetus Priorat, SL
 • Primé Vidiella, Francesc
 • Priorat Enoturisme (Tresorer Sergi Mendez)
 • Puig i Raposo, Miquel i família
 • Puig Rodríguez, Salvador
 • Queralt Alvarez, Joan
 • Ramos Gil, Mercè (Celler La Placeta)
 • Riba Pellissé, Marina i Balagué Riba, Desiré
 • Rius de Aluart, Jordi
 • Rofes, Ricard
 • Romero Pérez, Pilar
 • Rovira Borrell, Helga
 • Royo Vellvé, Eduard
 • Sabaté Coll
 • Sabaté Gasquez, Jordi
 • Sabaté Sabaté, Pau
 • Salvat Salvat, Jaume
 • SAVALL-BLANCHAR. Savall Freixinet, Agustí
 • Sellés Comellas, Mª Dolors
 • Simó Secall, Carme
 • SKOGLUND WINE ESTATE S.L.
 • Solà Clàssic SL
 • Solviche, Pauline
 • Subirats Segarra, Rosa
 • Toldrà Dalmau, Ramon
 • Trossos del Priorat, SL
 • Unió de pagesos del Priorat
 • UNIÓ ORIGEN SCCL
 • Utset Badiella, Lídia
 • Vall Grau, Rosa Mª
 • Van Waart Galmes i Vaqué Sans, Xavier
 • Vaqué Sans, Joan i Parés Planas, Carme i familia
 • Venus la Universal
 • Vernet Anguera, Consol
 • Vernet Anguera, Roser
 • Vernet Muntané, Aïda
 • Vicente Perelló, Joan Carles i familia
 • Vidal Pardenilla, Jordi
 • Viejobueno Cavallé, Júlia
 • Vilamala Requena, Mireia
 • Vinicola del Priorat
 • Xavi Cedo Penna-Celler Cedò Anguera