La Llista del Patrimoni Mundial la formen els béns que la UNESCO considera que tenen un valor universal excepcional i son mereixedors d’un tracte que en garanteixi la preservació. La categoria de “paisatges culturals” inclou aquells espais que il·lustren de manera excepcional la interacció entre l’acció humana i la natura al llarg de la història.

La inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial implica, per al Priorat, el reconeixement internacional de la vàlua d’un model agrícola fonamentat en el mosaic agroforestal, que sap harmonitzar la tradició agrària de la Mediterrània encara viva, i la innovació i creativitat amb projecció de futur. Aquest reconeixement suposa la difusió d’aquests valors i, de retruc, dels productes i serveis que s’hi relacionen. I comporta efectes dinamitzadors derivats de la major difusió i valoració d’un territori i tot el que s’hi relaciona.

L’efecte més important, però, és l’augment de l’autoestima i per tant de la voluntat de fer valdre un model territorial que asseguri el manteniment dels valors que aquest paisatge i la seua gestió sostenible poden aportar al conjunt de la societat.

Al Priorat, aquest projecte neix i es nodreix, des de l’inici i en el seu desenvolupament, de la societat civil. Això representa un cas excepcional en la gènesi i la formulació de la candidatura, i és un punt a favor perquè des de la Comissió del Patrimoni Mundial, es valora especialment la implicació de les comunitats en aquests processos per tal de garantir un Sistema de Gestió arrelat, participat i coherent amb criteris de bona governança, que comprometi tots els àmbits competencials relacionats amb el paisatge.

Per què el Priorat

El paisatge

El nostre paisatge, des de la humilitat de les coses petites, que no vol dir prescindibles, representa de manera excepcional la interacció continuada i sostenible entre la terra i les comunitats que l’han habitada al llarg dels segles i mil·lennis. Un paisatge prototípic de l’ espai mediterrani de terra endins, que ha estat bressol de l’agricultura i de cultura ancestral.

Aquesta representativitat li ve donada per:

· La gran diversitat, la complexitat que se’m deriva,
· la nitidesa que en permet la comprensió,
· un sentit de l’escala que respecta les dimensions equilibrades en cada àmbit,
· una dimensió immaterial rica i variada, feta de tradicions, festes i imaginaris, que es mantenen al llarg de la història.

Tots aquets elements, indestriables, que constitueixen un paisatge excepcional, que és un mosaic complet mereixedor del reconeixement de la UNESCO per la seua autenticitat i integritat.

La posada en valor

El paisatge de la comarca és, alhora, un capital i un recurs fràgil que cal posar en valor i gestionar de manera integral i sostenible per contribuir a l’obtenció de beneficis socials, culturals i econòmics. En el context actual global d’emergència climàtica i de tendències uniformitzadores, és més necessària que mai garantir la pervivència dels paisatges mosaic que son autèntiques reserves de biodiversitat natural i cultural.

L'equilibri

La preservació i gestió integral d’aquest paisatge que transmet la manera com s’hi viu i s’hi treballa, és l’instrument per garantir la qualitat de vida dels seus habitants a partir de l’equilibri entre la necessària utilització del territori i la salvaguarda de la seva autenticitat. Basar el projecte territorial consensuat i cogestionat, en els valors identificats que esdevenen potencials de projectes individuals i col·lectius, és la millor garantia per l’assoliment d’aquest objectiu.

Estat actual de la candidatura

  • Des del 2019 fins avui els impulsors de la candidatura continuem treballant en el sistema de gestió per consolidar el model socioeconòmic que a la fi, és l’objectiu de tot el projecte.
  • Durant l’any 2022 els impulsors han emprès de nou les gestions amb la Generalitat de Catalunya per tornar a impulsar la candidatura i reprendre les converses amb ICOMOS per revisar els punts forts i febles perquè la candidatura pugui tornar a ser presentada.

Antecedents

La Llista del Patrimoni Mundial reconeix els béns que la UNESCO considera que tenen un valor universal excepcional en base a criteris específics per a cada categoria. La categoria de paisatges culturals inclou aquells espais que il·lustren de manera excepcional la interacció entre l’home i la natura al llarg de la història. La inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial implica el reconeixement dels valors patrimonials propis a escala mundial. És a dir, en el nostre cas, el reconeixement internacional de la vàlua d’un model agrícola, que sap harmonitzar la tradició agrària de la Mediterrània encara viva, i la innovació i creativitat amb projecció de futur.

A més de Prioritat, a partir del 2014 s’han sumat al procés d’impulsar la candidatura, el Consell Comarcal del Priorat i la Diputació de Tarragona mitjançant la creació d’una taula de treball, amb l’objectiu d’acomplir el full de ruta del procés que s’ha elaborat conjuntament i aconseguir les implicacions institucionals i els recursos que el facin possible. Els valors que sustenten l’entitat promotora i el projecte de candidatura són els pilars bàsics en què es fonamenta un model de desenvolupament propi per a la nostra comarca. Un model territorial que situa el nostre paisatge cultural com a eix vertebrador i determinant perquè reflecteix una història d’interacció continuada i dibuixa propostes de futur sostenible.

Cronologia

2014

La candidatura “Priorat – Montsant – Siurana, mosaic mediterrani” va ser inscrita a la llista indicativa l’any 2014.

2014-2017

Entre el 2014 i el 2017 es va redactar un dossier per ser presentat a l’UNESCO, del qual se’n conserven tres originals, a mans de cada un dels tres impulsors ( Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Priorat i Prioritat).

2017

L’1 de març de 2017 se signa el “MANIFEST D’ESCALADEI” que és el document que plasma l’acord del Priorat-Montsant-Siurana per a desenvolupar el sistema de gestió del paisatge 1 de març de 2017.

2018

Durant la tardor de 2018 es fa la visita de l’avaluador presencial d’ICOMOS (entitat que emet informe per a la UNESCO amb la recomanació de inscripció/no inscripció a la llista de patrimoni mundial)

2019

Durant el 2019 ICOMOS emet un informe que recomana la no inscripció

2019

A mitjan mes de juny de 2019, els impulsors de la candidatura, van fer públic, mitjançant una nota de premsa, que el ministeri de Cultura espanyol, que és qui en té la competència, retirava de manera estratègica la candidatura arran de l’informe d’ICOMOS

2019

A la 43a sessió del Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO, a Bakú (Azerbaidjan), el dia 5 de juliol de 2019, la representant de l’estat espanyol, va ser molt crítica amb el procés d’avaluació d’ICOMOS i va defensar els valors de la candidatura, “una proposta precursora i avançada” d’un paisatge que “no és solament testimoni d’un passat i un present, sinó també un compromís inequívoc amb un futur possible, viable i sostenible”. Vegeu la intervenció de Elisa de Cabo del Ministeri de Cultura al Comitè (minut 49’50-53’50) al següent vídeo:

Com donar suport a la candidatura

Forma part de Prioritat

Vols fer-te soci o sòcia de Prioritat? Qualsevol persona, entitat, institució o empresa interessada en contribuir sense ànim de lucre en la implementació del model territorial proposat per l’associació està convidada a formar-ne part. Suma’t-hi!

Fes-te soci

Fes-te mecenes del projecte

Vols donar suport al projecte de Prioritat però no saps com? Et pots fer mecenes del projecte de forma segura, ràpida i senzilla, només caldrà que omplis el formulari.

Fes-te mecenes