Blog

Constituït el Fòrum de Cultura del Priorat

Una vintenta llarga de representants del sector cultural de la comarca del Priorat van participar en la constitució del del Fòrum de Cultura del Priorat, en una trobada celebrada a la cartoixa d’Escaladei. Aquesta és una iniciativa que es sorgeix del desplegament del Sistma de Gestió del paisatge nascut en el marc del projecte de candidatura i que té com a objectiu una millor coordinació i control de les polítiques en matèria de territori, paisatge i sostenibilitat de la comarca del Priorat. El Fòrum de Cultura del Priorat s’afegeix com a plataforma de participació ciutadana, a altres tres fòrums que ja són operatius: el de Turisme Sostenible, el d’Ensenyament i el d’Agricultura.

Durant la jornada, els assistents van presentar les entitats i iniciatives que representaven i entre tots es van debatre criteris i abast de la proposta. Després de formalitzar la seva constitució, el Fòrum de Cultura ha debatut temes general i organizatius, i s’ha marcat com a primer objectiu la integració del màxim nombre d’entitats i persones vinculades al món de la cultura de la comarca, incloses les regidories municipals de Cultura i les institucions i equipaments culturals. És per això que s’ha constituït un primer grup de treball, que ha assumit la responsabilitat d’organitzar una fira i festa d’entitats de la comarca, que serveixi per compartir lligams i intercanviar projectes, interessos i coneixences. Aquesta fira i festa no té encara data i lloc de celebració. De fet, potenciar els vincles i propiciar un millor coneixement entre les diferents iniciatives culturals de la comarca és un dels principals reptes que es proposen.

El Fòrum és obert tant a entitats com a persones individuals, i entre aquells que ja van assistir a la seva constitució hi ha associacions de perfils i de camps ben diferents: història, música, literatura, cultura popular, art contemporani, dansa, arqueologia, astronomia, patrimoni, etc

El Fòrum, segons el seu manifest constitucional, neix com una necessitat però també com una oportunitat. El manifest afirma el següent: “El Fòrum de Cultura es planteja com un espai de trobada, de debat i de posada en comú de la visió de la cultura en relació al territori on es genera, es produeix i s’identifica, i un instrument de coordinació, intercanvi i col·laboració entre totes les persones i entitats que treballen en aquest sector”.

Forum 1

El Fòrum, però, també vol anar més enllà d’una mera col·laboració entre entitats: “manifestem la voluntat de configurar en aquest àmbit de la Cultura un espai de trobada que propiciï i promogui un intercanvi i un debat que ens permeti avançar en la definició del nostre model del fet cultural, adaptat a la nostra realitat, als seus valors i oberta a propostes innovadores i arriscades”, afirma el manifest.

El manifest també posa èmfasi en la visio global que implica el context en què es posa en marxa “En aquest context del Sistema de Gestió, s’han creat de moment el fòrum d’ensenyament, el fòrum de turisme i el fòrum agrari, per articular la participació activa dels agents dels diferents sectors, les persones i les entitats, en la tasca de definir un model de territori i les polítiques que el facin possible, a partir de les actuacions i els compromisos adquirits i en constant procés de formulació”.

Forum 2