Inici Què fem

Exposició Habitar

exposició habitar vista des de adalt

Habitar és una exposició que mostra els valors del paisatge del Priorat i alhora ens convida a pensar sobre la necessitat de consensuar un model territorial participat, que respecti la nostra història, que combini tradició i innovació, que sigui capaç d’incorporar noves activitats i que ens permeti “habitar” aquesta terra de manera plena i respectuosa.

Habitar és també una exposició itinerant i interactiva. Itinerant perquè té la voluntat d’exposar-se a tots els pobles de la comarca, i interactiva perquè es planteja com a instrument per generar sessions participatives en les que es comparteixin tant coneixements sobre el Priorat com problemàtiques, reptes i oportunitats que tenim com a comunitat i territori. 

Habitar és una exposició composta per dos mòduls expositius diferents que mostren els valors del paisatge del Priorat i el projecte territorial que es desenvolupa a partir d’aquests valors.

La itinerància de l’exposició es farà per tots els pobles de la comarca.

Itinerància

La exposició ha estat present a la Morera de Montsant, Cornudella de Montsant i Pradell de la Teixeta i té la vocació de continuar rodant per tots els pobles del Priorat.

Els objectius de la itinerància són:

1.      Donar a conèixer l’associació “Prioritat” als veïns i veïnes de cada

2.     Donar a conèixer la feina feta amb el dossier per la Candidatura

3.      Donar a conèixer les idees i qüestions força dels valors que la candidatura vol posar de relleu i del model de projecte pel territori que es vol promoure entre totes, en el present i futur. ( Panells de l’exposició)

4.     Establir diàleg i debat amb les persones assistents per tal de saber quines son les qüestions o problemàtiques que els hi preocupa en relació a la Comarca i als aspectes econòmics, socials i mediambientals i a la proposta de model territorial que es proposa a la candidatura; recollint les aportacions de la gent dels pobles en quant a Problemes, oportunitats i propostes de futur.

exposició habitar
Plafons de l’Exposició Habitar
El poble per la teulada
Mural “El poble per la teulada” a l’àrea de lleure de la Vilella Baixa. Artista: Carol van Waart

La Itinerància de l’exposició Habitar, interactiva i participativa, té un doble objectiu: detecció dels valors propis del paisatge cultural , visibilització de les problemàtiques actuals i elaboració de propostes. Aquest plantejament propicia activitats paral·leles: a proposta de l’artista Carol van Waart es dur a terme una activitat artística, com a complement a les sessions participatives al voltant dels valors de cada municipi, el disseny i realització d’un mural que reflecteixi el resultat d’aquestes sessions. Es busca la implicació de les persones, especialment joves, que aportin la seua visió de cara a la plasmació gràfica d’aquests resultats.