Blog

PRIORitAT i la Plataforma pel Riu Siurana busquen solucions pel riu Siurana al Consell Comarcal

Aquest darrer 9 de març, Prioritat i la Plataforma pel Riu Siurana ens hem reunit amb el president, el vicepresident i els serveis jurídics del Consell Comarcal del Priorat per tractar la problemàtica, actual i històrica, del riu Siurana. La trobada va ser sol·licitada per les dues entitats com a continuació d’una primera reunió celebrada fa uns mesos i tenia dos objectius clars.

En primer lloc, activar una taula comarcal sobre el riu Siurana, amb el propòsit de treballar junts per recuperar l’aigua del riu, actualment transvasada en la seva pràctica totalitat cap al pantà de Riudecanyes, al Baix Camp.  El president del Consell Comarcal, Xavier Gràcia, es va comprometre a establir aquesta taula, a través de l’Oficina de Paisatge Comarcal. La taula comarcal implicarà diferents agents de la comarca, aprofitant la unitat que hi ha al Priorat en aquesta qüestió.

En segon lloc, treballar l’aspecte jurídic del conflicte. Durant la reunió, vam poder-nos assessorar amb els consultors i l’advocada contractats pel mateix Consell Comarcal, per actualitzar l’estat del conflicte i consultar les opcions que ens ofereixen les diverses vies legals per recuperar l’aigua del Siurana. 

Per acabar, creiem que la reunió ha estat productiva. Ha evidenciat tant la unitat a nivell comarcal com les possibilitats i la necessitat de canviar la situació actual, caracteritzada per l’espoli de l’aigua del principal riu de la comarca. Tenim clar que l’aigua del Siurana ha de baixar pel seu curs natural, no només per sostenir els ecosistemes, sinó també les persones i l’economia del Priorat.

Membres de les dues entitats al Consell Comarcal.
Membres de les dues entitats al Consell Comarcal amb el seu president, Xavier Gràcia.