Blog

Reunió important pel futur de l’energia renovable al Priorat

Reunió duta a terme entre diversos actors polítics i privats de la comarca
La reunió va acollir diversos actors polítics i privats de la comarca.

El darrer dia 30 de març, l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Priorat va convocar la segona reunió del Grup Promotor de la Implementació de les Energies Renovables del Priorat. Per part de PRIORitAT, va assistir-hi Joan Asens, responsable de la Comissió de Renovables.

En primer terme, es va aprovar signar un conveni amb la fundació de la Universitat Rovira i Virgili per tal que la universitat, a través del Sergi Saladié, realitzi un Pla Comarcal de la Implementació de les Energies Renovables al Priorat i en faci el seguiment pertinent.

A més, es va dur a terme l’avaluació ambiental estratègica del Pla Territorial Sectorial per la Planificació i Implicació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater), un document inicial estratègic. La Generalitat implementarà aquest pla estratègic i el passarà al Consell Comarcal i a molts grups de treball de la comarca, per tal que hi diguin la seva.

A la reunió hi van intervenir el Consell Comarcal, diversos alcaldes de la comarca i diverses persones i institucions que treballen per la implementació de l’energia renovable a la comarca. 

Entre aquestes entitats, pren relleu la Cooperativa de Falset-Marçà, qui té molt avançada una comunitat energètica que tenen pensada de dur a terme properament. El seu gerent ens va informar quin és l’estat de la tramitació i ens va explicar que, en principi, començaran amb una petita instal·lació a la cooperativa per poder fer les primeres passes. Per la seva banda, el Consell Comarcal també ens van explicar que té pensat instal·lar plaques solars fotovoltaïques a l’edifici del Consell.

Per acabar, l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya ha engegat l’exposició “Gara i l’energia que ens envolta”, que està enfocada a explicar com es produeix l’energia, com es transporta i com la consumim, enfocada de cara a les escoles. L’exposició es portarà als dos instituts del Priorat, a Falset i Cornudella, properament.