5 resultats

La revolta pagesa

La pagesia de tot Europa s’ha revoltat i, curiosament, són molt similars les problemàtiques que es reclamen. Per situar-nos, tot seguit es recullen les queixes: A finals del mes de gener, els agricultors francesos van començar les protestes, i a […]

D’autoestimes i pervivència

Parlem sovint de la manca de relleu generacional com un dels problemes greus a l’hora de garantir la mínima pervivència d’un model agrari que estigui vinculat a cada realitat territorial. Un model que s’adeqüi a la mateixa escala, amb la […]