Blog

Etapa de trobades amb les institucions i entitats del Priorat

La darrera setmana de maig s’ha encetat el procés d’explicació i de debat del Pla de Gestió de la candidatura del paisatge del Priorat-Montsant-Siurana a la UNESCO.

Des de les entitats i institucions que impulsen la candidatura, s’han programat un seguit de trobades amb el món local per tal de fer arribar, a cada ajuntament, tant la documentació del document de base del Pla de Gestió, que ha d’acompanyar el dossier de candidatura, com la informació que es consideri important en tot allò relacionat amb el projecte de candidatura i el procés que s’està seguint des dels darrers anys a la comarca.

Aquestes trobades també es faran extensives, les properes setmanes, a entitats i sectors concrets per tal que la circulació de la informació i la generació de debat sigui el més àmplia possible i es pugui reflectir en la documentació que es vol enllestir enguany de cara a la presentació de l dossier de candidatura.

Es tracta, doncs, de posar damunt la taula allò que creiem que representa aquest projecte, què implica i què comporta, com ho veiem uns i altres… De què parlem quan parlem de paisatge cultural agrícola, quan parlem de valors, quan plantegem una gestió transversal d’aquest paisatge? Es tracta també de posar damunt la taula les pors, els dubtes i els conflictes per tal que entre tots, i amb les divergències enriquidores i les diversitats d’enfocament que convingui, avancem en la formulació d’un model territorial que surti des de dins, des de les persones i les entitats i institucions que vivim i treballem aquí. Es tracta també de recollir propostes i suggeriments de tota mena, de prendre consciència de tot allò que ja estem fent i que podem fer en aquesta gestió del nostre paisatge immediat (als nostre pobles, en les nostres activitats individuals i col·lectives…) per tal d’incorporar i compartir, les unes i les altres, i fomentar les col·laboracions necessàries i els intercanvis fructífers.

En aquest darrer tram del procés de presentació de candidatura, seguim insistint en la importància del camí que hem encetat i que va més enllà de la inscripció o no del nostre paisatge en la Llista del Patrimoni Mundial, perquè les iniciatives i la feina feta en aquesta formulació col·lectiva d’un model territorial serà el principal benefici d’aquest projecte. I perquè estem convençuts que aquest camí no s’acaba en una decisió UNESCO, sinó que l’hem de caminar a la nostra manera, amb els instruments que en cada moment ens siguin útils i profitosos per als objectius que ens marquem.