Blog

2015, un any transcendent per a la Candidatura

Aquest primer trimestre del 2015 ha estat la de concreció del calendari que ens ha de permetre enllestir aquest any el dossier de candidatura i el pla de gestió que l’ha d’acompanyar, per tal que l’any de permanència a la Llista Indicativa espanyola, que s’acaba d’acomplir, ens posi a la casella de sortida per ser presentats a la UNESCO per l’organisme corresponent.

La materialització de la Taula de Candidatura (Prioritat, Consell Comarcal i Diputació) i l’aportació dels mínims recursos indispensables per les tres parts més directament implicades, permet, a partir de la feina regular de l’Oficina del Paisatge, fixar un ritme en aquells aspectes que, per manca de recursos de tota mena, estaven alentits.

La Comissió de Redacció, que s’ha enriquit amb noves incorporacions ens els diferents àmbits (Descripció del Medi, Història, Paisatge agrari, Paisatge immaterial), i compta amb més col·laboracions externes (URV, Universitat de Lleida, Màster de gestió i planificació del paisatge, Observatori del Paisatge, Parc Natural de Montsant) treballa a bon ritme per enllestir el guió marcat per la UNESCO en els terminis fixats.

La redacció del Pla de Gestió de la Candidatura s’ha encetat en diversos nivells per tal d’assegurar l’adequació, a la nostra realitat i a l’aposta de futur que suposa la candidatura, d’aquest instrument indispensable per poder optar a la inscripció en la Llista del Patrimoni Mundial. L’Observatori del Paisatge i Prioritat coordinen les tasques de recollida de documentació, anàlisi de les normatives i de les actuacions existents en matèria de paisatge i dels compromisos que es prenguin des dels actors del territori.

El procés de sol·licitud de la Carta Europea del Turisme Sostenible, amb la creació del fòrum permanent, ens ofereix un marc ideal per debatre temes de gestió en aquest àmbit concret.

La Comissió de seguiment de la Carta del Paisatge, com a embrió de l’òrgan de gestió esdevé el punt de trobada d’administracions i societat on fixar les bases per perfilar de manera consensuada i ferma la proposta que elevarem a la UNESCO.

I en l’àmbit de la comunicació interna i externa de tot el que representa la candidatura, en tant que model territorial, la reactivació permet garantir la dinamització regular d’aquest instrument que és el bloc de Prioritat, que ens ha de permetre agilitar aquesta comunicació, que volem fluïda i participativa. Per això us convidem a subscriure-us al bloc i a dir-hi la vostra.

Com també us convidem a proposar, demanar i suggerir qualsevol canal o actuació que permeti ampliar la difusió de la informació i la generació de debat.

Per últim, la incorporació de nous membres a la junta de Prioritat, d’àmbits com l’ensenyament i els espais naturals protegits, ens facilita establir una relació més continuada amb més sectors i col·lectius.