Blog

El paisatge del Priorat

El paisatge del Priorat és un mosaic agroforestal de policultiu mediterrani, on la vinya, l’olivera, la fruita seca i una mica de cereal entren en simbiosi amb espais naturals mediterranis molt ben conservats. Per tant, aquest paisatge no és una postal inalterada; és un paisatge fortament humanitzat, fruit del treball durant moltes generacions de pagesia que, adaptant-se a l’entorn, han conreat aquests verals.

Això deixa una empremta en el territori que, quan algú se’l mira, pot veure’n els valors que es conserven durant anys i panys. Els primers rastres de civilització humana són els testimonis de l’art rupestre a les darreries del paleolític, un dels elements del patrimoni més desconeguts però més fascinants del Priorat. Posteriorment, durant el neolític, van tenir lloc innovacions de gran transcendència per a la història de la humanitat. Els éssers humans van desenvolupar l’agricultura i la ramaderia, iniciant els processos de sedentarisme amb la creació de nuclis habitats, provocant canvis econòmics molt rellevants com l’aparició de l’excedent de producció, l’especialització del treball i les conseqüències socials i culturals associades. Totes les civilitzacions que van anar passant per la costa mediterrània també hi van deixar la seva empremta: fenicis, ibers, grecs, romans, visigots, musulmans, carolingis i finalment els regnes cristians, que a partir de l’edat mitjana configuren els nuclis de població aproximadament tal com els coneixem avui.

Els valors del paisatge del Priorat

Els valors del paisatge del Priorat, recollits en el dossier de candidatura UNESCO, són:

  • La nitidesa: Un paisatge net, en el qual les diferents peces que el componen (pobles, camins, bancals, costers, marges, espais agroforestals…) estan ben delimitades, sense espais confusos i poc clars. Un paisatge que es pot llegir perquè, si el mirem, ens mostra la història de la seva evolució al llarg dels segles. Una història de resistència i resiliència.
  • L’harmonia: Un paisatge en equilibri de les seves dimensions i amb sentit de l’escala, en el qual les peces que conformen el mosaic són proporcionades i guarden una bona relació entre elles, sense grans despropòsits. Pobles integrats a l’entorn sense elements dissonants. Xarxa de camins densa, rica i ben conservada.
  • La sostenibilitat: Un paisatge que manté un respecte i equilibri entre l’acció humana i la natura, un intercanvi que es basa en uns sistemes d’hàbitat i de conreu adaptats i dimensionats amb l’entorn, el relleu, els recursos propis, la tradició i la innovació. Un paisatge que il·lustra la cooperació i l’entesa a l’hora de treballar i habitar la terra.
  • La diversitat: Un paisatge que, en un espai reduït de menys de 500 km2, concentra una riquesa i varietat molt alta. Una diversitat natural, des de la geologia fins al clima, que es replica en tots els àmbits de la cultura per compondre un mosaic ric, divers i alhora indestriable, que representa de manera excepcional la identitat complexa i singular d’aquesta terra.
  • La cultura: Un paisatge amb un patrimoni cultural, material i immaterial, que acull i expressa una gran riquesa de tradicions i costums. Un testimoni arqueològic d’una vàlua universal. Una llengua viva que reflecteix el mosaic divers del paisatge cultural que la genera. Una tradició espiritual associada a les nombroses construccions religioses escampades pel territori.

Com és l’agricultura al Priorat?

L’agricultura de petita escala i policultiu de la comarca del Priorat presenta diverses característiques que la fan única i sostenible. Aquestes són algunes de les seves característiques més destacades:

1. Diversitat de cultius:

  • Vinya: El cultiu de la vinya és predominant, amb una producció de vins de gran qualitat, molts d’ells amb denominació d’origen qualificada (DOQ Priorat i DO Montsant).
  • Olivera: L’olivera és un altre cultiu clau, produint olis d’oliva de gran qualitat (DOP Siurana).
  • Fruita seca: Ametllers i avellaners són també comuns, contribuint a la diversificació dels cultius.
  • Cereals: Un conreu molt residual però encara existent.

2. Mosaic agroforestal: Els camps de cultiu es combinen amb espais naturals ben conservats, creant un mosaic agroforestal que enriqueix la biodiversitat i contribueix a la sostenibilitat del territori.

3. Terrasses i marges de pedra seca: Les terrasses i els marges de pedra seca són elements tradicionals que ajuden a conservar el sòl, prevenir l’erosió i gestionar l’aigua de manera eficient.

4. Petites explotacions familiars: L’agricultura de petita escala és característica del Priorat, amb explotacions familiars que han passat de generació en generació. Aquestes explotacions solen ser de dimensions reduïdes i gestionades amb una gran cura per la terra.

5. Sostenibilitat i respecte per l’entorn: L’agricultura del Priorat es basa en pràctiques sostenibles, amb un gran respecte per l’entorn natural. Això inclou l’ús de tècniques tradicionals adaptades al clima i al terreny, i la innovació per mantenir l’equilibri ecològic.

6. Conreu de secà: Molts cultius són de secà, aprofitant les condicions climàtiques mediterrànies amb estius calorosos i secs, i hiverns suaus.

7. Producció de qualitat: L’èmfasi se situa més en la qualitat que en la quantitat, amb productes que sovint tenen denominacions d’origen que garanteixen la seva excel·lència i especificitat.

8. Cooperació i associacionisme: Les cooperatives i associacions de productors són comunes, permetent als agricultors unir forces per comercialitzar els seus productes, compartir recursos i coneixements, i defensar els interessos comuns.

9. Innovació i tradició: Combina mètodes tradicionals amb tècniques innovadores per millorar la producció i la sostenibilitat. Aquesta dualitat permet mantenir les arrels culturals mentre s’adapta als reptes actuals.

10. Patrimoni cultural i paisatgístic: L’agricultura contribueix a mantenir el paisatge cultural del Priorat, on l’activitat agrària forma part integral del patrimoni històric i social de la comarca.

Aquest conjunt de característiques fa que l’agricultura de petita escala i policultiu del Priorat sigui no només una activitat econòmica, sinó també un element essencial de la identitat cultural i natural de la comarca.

Qui custodia els valors del paisatge de mosaic agrari mediterrani del Priorat?

Sense cap mena de dubte, la pagesia de petita escala que tradicionalment encara practica el policultiu i que amb la seva feina quotidiana amb fred gelador i calor insuportable conforma aquest mosaic agroforestal. Per tant, si volem mantenir i preservar per a generacions futures aquest paisatge i els valors que representa, sembla lògic donar suport a les seves causes i contribuir consumint els productes fruit del seu treball, aquestes paraules que tant s’han posat de moda i que en veritat són més velles que l’anar a peu: consumir productes de proximitat, la qual cosa implica directament que siguin consumits frescos en la temporada que es produeixen o transformats per a la seva conservació durant l’any.

Consumint aquests productes del territori estem contribuint a mantenir una comunitat de pagesia viva, un model de família pagesa com a eix vertebrador de la societat rural i uns principis d’economia social i solidària cooperativa encara ben presents a la comarca.

Joan Vaqué. President de Prioritat