Blog

Pla de Gestió – 1- Presentació i nova etapa de participació centrada en les estratègies de futur

IMG_4211

Aquest dilluns 9 d’abril s’ha presentat als consellers comarcals del Priorat, al delegat de la Generalitat a Catalunya i al director general d’Agricultura, el document de base del Pla de Gestió del Paisatge Priorat-Montsant-Siurana. Aquest document, finançat per la Diputació de Tarragona, ha estat coordinat per l’Observatori del Paisatge i s’ha elaborat durant els darrers deu mesos amb la col·laboració de Prioritat. El Pla de Gestió és un requisit de la UNESCO, i ha d’acompanyar el dossier de la candidatura, que impulsen Prioritat, el Consell Comarcal del Priorat i la Diputació de Tarragona.

El document de base del Pla de Gestió recull en la seva primera part, més expositiva, totes les normes, plans i instruments que tenen incidència en el paisatge del Priorat siguin d’àmbit local o més general, per posar en evidència la profusió legislativa existent, a més dels instruments de referència i compromisos adquirits, com la Carta del Paisatge del Priorat, el Pla Estratègic de Desenvolupament Comarcal i la Carta Europea de Turisme Sostenible. I finalment es fa un recull de l’experiència acumulada en actuacions encaminades a la valoració del paisatge des de fa ans, per posar en evidència l’existència d’un procés que ve de lluny i s’arrela en la societat prioratina.

Els instruments de referència, també han servit per determinar l’estat de la qüestió, la diagnosi territorial, que s’ha complementat amb l’elaboració d’un mapa d’actors, que dibuixa les relacions entre els diferents agents i les interaccions que es poden potenciar. D’aquest material de diagnosi s’han extret els punts globals de debilitats i fortaleses per tal de poder triar les línies estratègiques que han de permetre reforçar les potencialitats i contrarestar les debilitats.

Aquest últim punt, així com els que integren la segona part del document, que se centren en l’estratègia de futur, caldrà desenvolupar-los en els propers mesos amb la implicació del món local i amb els altres actors que tenen incidència en la gestió del paisatge.

Caldrà crear l’Ens de Gestió, l’òrgan responsable de l’execució del Pla, que haurà de garantir que totes les polítiques i accions desplegades en aquest paisatge i els actors que les desenvolupen tinguin en compte i vetllin per la preservació dels valors que fonamenten la candidatura. I caldrà assegurar que el Pla de Gestió i el seu ens gestor compleixin requisits de eficàcia, eficiència, transparència i participació per tal que la coordinació tranversal estigui assegurada i eviti incoherències en les actuacions d’uns i altres.

S’obre, per tant, una nova etapa de participació en la qual se cercarà la complicitat de tot el territori, ja que és en aquesta fase en la qual caldrà concretar, de forma precisa i detallada, les grans decisions i compromisos pel que fa a la gestió futura del paisatge del Priorat , que han de configurar, al cap i a la fi, un model territorial propi.

IMG_4215

La primera fase d’aquesta etapa, encetada dilluns, passa per la presentació a ajuntaments i pobles de la proposta de base per treballar-la i recollir propostes. Feina que paral·lelament es farà també des dels departaments de la Generalitat, com a institucions implicades en la gestió territorial.

Us anirem detallant informació dels continguts del document i de l’evolució del procés.