Blog

Dies importants per al pla de gestió de la candidatura

Fa uns mesos escrivíem que el 2015 era un any transcendent per a la candidatura, ja que enguany s’havia d’anar concretant el dossier de candidatura i el pla de gestió que l’ha d’acompanyar. Avui centrem l’entrada del bloc en el pla de gestió, donat que en els darrers dies han tingut lloc un seguit de reunions i trobades per seguir donant cos i refermar aquest instrument indispensable per poder optar a la inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial.

El passat 25 de novembre es va reunir l’equip de treball del pla, equip encarregat de la redacció de la proposta. La coincidència de quatre projectes com són la Carta del Paisatge del Priorat, la Carta Europea de Turisme Sostenible, el Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic i la candidatura a la UNESCO, projectes que coincideixen en el diagnòstic, els temps i els objectius, va posar sobre la taula la necessitat d’una gestió eficient, que demostri la maduresa d’una comarca que és ja un referent per a molts territoris.

DSC_0301

En paral·lel, és crucial que el pla de gestió compti amb la implicació i el màxim suport de les institucions, en primer lloc les locals. Aquesta qüestió va ser abordada en el transcurs de la trobada, també el 25 de novembre, entre el director de l’Observatori del Paisatge, Joan Nogué, i el president i vicepresident del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles Garcia i Jordi Sabaté. El lideratge del Consell és estratègic i vital, donada la seva capacitat per transmetre als ajuntaments prioratins la necessitat de sumar-se al projecte i al pla de gestió. I quan parlem de sumar-s’hi volem dir que es tracta que els ens locals es facin seu el projecte en tota la seua dimensió i en siguin partícips. De la implicació del món local, i en especial de l’administració, se’n va també parlar en la reunió mantinguda entre Prioritat i els consellers comarcals el passat 30 de novembre i també ha estat plantejat en el darrer Consell d’Alcaldes del dia 3 de desembre.

Prioritat2

Paisatge, economia i empresa, els dies 26 i 27 de novembre Prioritat va assistir al seminari internacional organitzat per l’Observatori del Paisatge per debatre sobre les vinculacions entre l’activitat econòmica i el paisatge i els reptes i oportunitats que se’n deriven. En aquest seminari es va fer palès l’interès que desperta el model de Priorat en termes de paisatge. Es va presentar una ponència a càrrec d’Òscar Borràs sobre el reglament de paisatge de la DOQ Priorat i en diferents taules el cas del Priorat va ser citat com a referent a tenir en compte. 

“De la terra, al rebost i a la taula”, un exemple concret de gestió

Per últim, fem esment de la taula rodona “De la terra, al rebost i a la taula”, sobre productes de proximitat al Priorat (producció, distribució i consum). Organitzada per Prioritat amb la col·laboració de SlowFood. Aquesta taula de treball és un exemple de concreció del pla de gestió. En aquest cas, la gestió se centra en propostes encaminades a posar en valor el caràcter agrícola del nostre paisatge. Aquest caràcter s’expressa en tots els productes que es fan a la comarca, més enllà dels més sabuts (vi, oli…) i es tracta que els habitants de la comarca siguin els primers beneficiats de la qualitat del productes fets a tocar de casa. La taula encetava un projecte que, d’entrada, permeti conèixer quin és l’estat de la qüestió pel que fa a la producció, distribució i consum dels productes propis del Priorat, per tal de treballar possibles estratègies que permetin connectar amb més eficàcia productors i consumidors, tenint sempre en compte les característiques del territori, les tipologies de consumidors i la necessitat que les accions a endegar segueixin uns criteris de sostenibilitat que les facin durables en el temps i emmarcades en el model de desenvolupament territorial que s’està treballant per al Priorat.

Prioritat1