Blog

La Cartoixa d’Escaladei, la restauració de la zona cenobítica

La Cartoixa d’Escaladei va ser la primera de la península. Fundada l’any 1194 gràcies a una concessió d’Alfons I, va patir una important degradació com a conseqüència de la desamortització de les terres propietat de l’Església i els saquejos (segle XIX). L’any 2013, però, les intervencions de restauració dutes a terme van permetre recuperar i tornar a mostrar espais com la zona cenobítica, on els monjos feien vida comunitària. De la restauració d’aquesta part en parlava Carles Brull, arquitecte coordinador del Pla Director d’Escaladei, en la xerrada que us compartim.